Forside » Om os » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivs- og persondatapolitik

(5. juli 2018)

Privatlivspolitikken er gældende for rederiet Færgen og Færgens hjemmesider

Denne privatlivspolitik indeholder information til dig om, hvordan Færgen indsamler og anvender de personoplysninger, som du giver til os – som bruger af vores hjemmeside, som kunde, som ansøger, som selvstændig leverandør eller andet.

Denne politik indeholder også en beskrivelse af dine rettigheder, som registreret hos Færgen, herunder omkring berigtigelse af oplysninger, sletning af disse og indsigt i de personoplysninger, som Færgen har om dig.

Færgen anvender cookies på hjemmesiden. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her, herunder vores formål og behandlingsgrundlag for anvendelse af cookies.

Formål med samt grundlag for behandling af dine personoplysninger

Færgen indsamler og anvender alene dine personoplysninger, såfremt Færgen har ret hertil i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Færgen behandler blandt andet dine personoplysninger til nedenstående funktioner og formål.

Derudover behandler Færgen dine personoplysninger til andre formål, hvis Færgen i henhold til gældende lovgivning er berettiget eller forpligtet hertil.

De personoplysninger, som Færgen bruger, afhænger af din relation til Færgen, herunder om du er kunde, har en Færgen Bizz, er besøgende på hjemmesiden, er ansøger eller andet.

Ved afgivelse af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med oprettelse af Færgen Bizz, udfyldelse af kontaktformular m.v., vil der være en række felter, som du skal udfylde. Ved henvendelse via kontaktformularen, hvor du beder os skrive til dig, vil det f.eks. være et krav, at du afgiver din mailadresse. Ønsker du ikke at afgive de obligatoriske oplysninger, vil du ikke kunne benytte den ønskede funktion.

For at gøre det nemt for dig, har vi nedenfor indført nogle eksempler på, hvornår og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Henvendelser til Færgen

Når du kontakter Færgen via vores kontaktformular eller sender mails, behandler Færgen de oplysninger, som du afgiver. Behandlingen sker med henblik på opfyldelse og besvarelse af din anmodning.

I forbindelse med besvarelse af henvendelser vil Færgen behandle almindelige personoplysninger, såsom; Navn, mailadresse, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som måtte fremgå af din henvendelse.

Afhængigt af indholdet i din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med andre, f.eks. BroBizz A/S hvis din henvendelse vedrører din Færgen Bizz-aftale.

Din henvendelse til Færgen, vil som udgangspunkt blive opbevaret i op til 6 måneder efter din henvendelse er blevet besvaret.

Køb af billet

Når du køber billet via Færgens hjemmeside, beder vi dig om at indtaste navn, mailadresse og telefonnummer. Disse personoplysninger skal Færgen bruge, for at kunne opfylde sin kontrakt med dig, herunder til at kunne udstede og fremsende billet til dig.

Færgen vil alene videregive oplysninger om din rejse hvis der er et legitimt formål hermed.

Når du betaler for en rejse hos Færgen kan eller skal du afgive betalingskort oplysninger. På Færgens hjemmeside indtastes dine oplysninger direkte i et betalingskort vindue hos vores betalingskort serviceleverandør DIBS. Køber du i vores billetsalg eller billetautomat afgives oplysningerne direkte i en Nets betalingskortterminal til Nets. Køber du billet over telefonen indtaster vi oplysningerne i vores bookingsystem som så overleverer disse med det samme til DIBS og oplysningerne anonymiseres straks herefter i bookingsystemet.  Har du en FærgenKort aftale eller køber du et klippekort, så indtaster du også dine oplysninger direkte i et DIBS vindue. Bruger du Bizz, se nedenfor.

Personoplysningerne, som måtte være blevet registreret i forbindelse med din rejse gemmes i afrejseåret samt 5 år herefter til årets udgang.

Begrundelsen for opbevaringstiden er, at Færgen har en legitim interesse i at kunne servicere sine kunder, hvis en kunde senere måtte have spørgsmål til rejsen, herunder have et behov for at få fremsendt en kopi af faktura, rejseinformation m.v.

Transaktionsoplysninger og faktura bliver gemt i afrejseåret samt 5 år herefter til et års udgang, for at Færgen kan opfylde sine forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Færgen Bizz-aftale (oprettelse, administration samt anvendelse af Bizz-sender)

Selskabet BroBizz A/S er udsteder at Færgens Bizz. Det er en forudsætning for at kunne oprette Færgen Bizz, at du i forvejen har en BroBizz og aftale med BroBizz A/S.

Ved tilmelding til Færgen Bizz, skal Færgen bruge dit BroBizz-kundenummer og BroBizz-nummer, for at kunne tilmelde dig anvendelse af din BroBizz til Færgens ruter. Herefter vil BroBizz A/S videregive oplysninger til Færgen – se behandlingsskemaet ovenfor.

Du kan læse om BroBizz A/S’ betingelser og vilkår på deres hjemmeside www.brobizz.com.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, for at kunne opfylde kontrakten med dig, om levering af Færgen Bizz-aftale.

Ved ophør af din Færgen Bizz-aftale, opbevarer vi dine personoplysninger i ophørsåret samt 5 år herefter til et års udgang. Oplysninger om transaktioner opbevares med henvisning til bogføringsloven tillige i afrejseåret samt 5 år herefter til årets udgang.

EasyGo Bizz brug

På nogle af vore ruter accepterer vi Bizz samarbejdet EasyGo. Anvender du din EasyGo tilmeldte Bizz på disse ruter, så vil din Bizz’s nummer blive registreret hos os og vi vil overføre dette nummer samt oplysning om valgt billetprodukt, pris, rejsedato og tidspunkt til EasyGo for afregning.

Ved ophør af kundeforholdet hos EasyGo, opbevares dine personoplysninger i ophørsåret samt 5 år herefter til årets udgang. Oplysninger om transaktioner opbevares med henvisning til bogføringsloven i hele transaktionsåret samt 5 år herefter til årets udgang.

Ansøgere til job hos Færgen

Er du ansøger hos Færgen vil vi i processen bede dig om personoplysninger, f.eks. navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, cv og ansøgning og eventuelt eksamensbeviser og referencer.

Oplysningerne gemmes i op til 6 måneder efter at din ansøgning er færdigbehandlet.

Optimering af hjemmeside

Hos Færgen vil vi gerne give vores kunder og andre besøgende en god brugeroplevelse, når de anvender vores hjemmeside og øvrige services.

Færgen anvender Google Analytics til at optimere hjemmesiden. Dette betyder at vi fra hver af vores sider på Færgens hjemmeside overfører oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til Google – se behandlingsskemaet ovenfor. Færgen opsamler ikke selv disse oplysninger og har ikke adgang til persondata som kan anvendes til identifikation af dig som person efterfølgende. Læs mere om hvordan Google Analytics opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger.

Færgen søger p.t. afdækning af Googles slettepolitik samt Googles eventuelle anden brug af de browser data der afleveres fra din enhed, men har ikke fået et klart svar endnu.

Brug af Google til reklamekøb

Færgen bruger Google til køb af reklamer på andre hjemmesider.

Når vi køber reklamer hos Google kan vi bede Google om at vise bestemte reklamer kun til de personer som har besøgt vores side tidligere – det kaldes Remarketing. Det gør Google på basis af de data der som nævnt ovenfor er overført til Google fra din browsers visning af vores hjemmeside til dig – men disse data har Færgen ikke adgang til.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne opfylde formålet med behandlingen af dine personoplysninger, kan Færgen overlade dine personoplysninger til tredjeparter. Færgen videregiver kun dine personoplysninger til tredjeparter, hvis der er et lovligt grundlag herfor.

Overladelse af personoplysningerne til tredjeparter kan blandt andet ske på baggrund af dit samtykke hertil, for at kunne opfylde Færgens kontraktmæssige forpligtelse over for dig, til fastlæggelse af retskrav, til retslige myndigheder eller til opfyldelse af Færgens lovmæssige forpligtelser.

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når Færgen ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af det/de nævnte formål.

Sikkerhed

Færgen passer på dine personoplysninger, og har i den forbindelse implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, herunder til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder, som registreret

Hvis Færgen behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder, som Færgen er forpligtet til at opfylde. Du har blandt andet ret til at få oplysning om:

 • Hvilke personoplysninger vi behandler
 • Formål/formålene med behandlingen
 • Hvem Færgen videregiver personoplysningerne til
 • Hvor længe Færgen opbevarer dine personoplysninger eller hvilke kriterier, der anvendes for sletning af personoplysningerne

Derudover har du ret til:

 • Få rettet forkerte/ufuldstændige oplysninger
  Hvis du har en profil på Færgens hjemmeside, kan du selv foretage tilretning af de personoplysninger, som du selv har tastet ind, da du oprettede din profil.
 • Ret til at blive glemt (få personoplysningerne slettet)
  Det vil sige ret til at få slettet dine personoplysninger hos Færgen. Denne ret kan dog være begrænset som følge af anden lovgivning, herunder bogføringsloven, søfartsloven m.v., der kan indeholde krav om opbevaringstid.
 • Ret til at begrænse Færgens behandling af dine personoplysninger
  Du har ret til at gøre indsigelser til Færgens behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelser til Færgens behandling, vil vi – mens din indsigelse behandles – alene foretage opbevaring af dine oplysninger. En indsigelse vil dog ikke begrænse Færgens mulighed for at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, hvis Færgen f.eks. har et krav mod dig for manglende betaling af billet.
 • Ret til indsigt
  Du har – med visse lovmæssige undtagelser – ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, som Færgen har registreret på dig.
 • Ret til at få oplysninger udleveret elektronisk
  Du har ret til at få udleveret de personoplysninger som Færgen har registreret om dig.

Du bør være opmærksom på, at dine rettigheder i visse tilfælde kan være begrænset som følge af lovregler, eller hensyn til private interesser, forretningshemmeligheder, den offentlige sikkerhed m.v.

Hvis vi ikke – helt eller delvist – kan efterkomme en anmodning fra dig, vil vi i et svar til dig anføre begrundelsen herfor.

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi indsamler, behandler eller sletter dine personoplysninger, eller ønsker at gøre brug af én af de øvrige rettigheder, bedes du rette henvendelse til os, ved udfyldelse af vores kontaktformular.

Vi vil behandle din henvendelse hurtigst muligt, og du vil få en besvarelse senest efter en måned med en besked om, hvad Færgen har gjort som følge af henvendelsen.

Du kan tilgå kontaktformularen direkte fra dette link: Tilgå anmodningsprocessen

Ved gentagne henvendelser om det samme, forbeholder Færgen sig ret til, at opkræve et gebyr, som dækker administrationsomkostninger i forbindelse med håndteringen af din henvendelse, eller afvise din henvendelse.

Særligt omkring samtykke

Hvis Færgens behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af et samtykke fra dig, har du til enhver tid – uden beregning – ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Tilbagekaldelse af samtykke sker altid med fremadrettet virkning, og har derfor ikke betydning for lovligheden af den behandling, som Færgen har foretaget før tilbagekaldelsen af samtykket.

Links til andre hjemmesider

Færgens hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, der ejes og administreres af andre eksterne selskaber.

Færgen er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider, eller hvordan de dataansvarlige for disse hjemmesider indsamler og behandler personoplysninger.

Når/hvis du besøger en tredjepartshjemmeside, anbefaler Færgen, at du læser hjemmesidens politikker for anvendelse, herunder deres privatlivspolitik, cookiepolitik og andre relevante politikker.

Ændring af privatlivspolitikken

Færgen forbeholder sig ret til, at opdatere denne privatlivspolitik uden varsel, herunder i forbindelse med ændring af lovgivningen, nye tekniske løsninger, ændring af hjemmesiden eller funktioner.

Ved væsentlige ændringer i politikken, oplyser vi om ændringerne på denne side.

Vi er dataansvarlige – Vores kontaktoplysninger

Færgen er dataansvarlig for indsamling og behandling af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

Færgen har følgende kontaktoplysninger:

Danske Færger A/S

CVR-nr. 30501950

Ryttervej 49

5700  Svendborg

 

Telefonnummer: Tlf. +45 70 23 15 15

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, må du meget gerne kontakte os på ovenstående telefonnummer eller kontaktformular.

Er du utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på, har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

www.datatilsynet.dk

 

Telefon: 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere