Forside » Om os » Befordringsbestemmelser » BornholmerFærgens tillæg

BornholmerFærgens tillæg

Tillæg til befordringsbestemmelserne for ruterne RØNNE-KØGE, RØNNE-YSTAD og RØNNE-SASSNITZ

§2 Bagage (tillæg)

Bagage på rederiets hurtigfærger: Der må medtages 1 stk. håndbagage om bord på hurtigfærgerne. Håndbagagen må maks. veje 8 kg og ikke fylde mere end maks. 50 x 40 x 25 cm. For gående passagerer bliver øvrig bagage overført på bagagevogne, som køres om bord på færgen. Ved ankomst køres bagagevognene ind i ankomsthallen, hvor den rejsende selv henter sin bagage (se endvidere §9 vedr. erstatning for skade på person og bagage).

§5 Gods (tillæg)

§5.1 Almindelig godsbefordring (tillæg)

Ind- og udkørsel til og fra opmarcharealerne ved færgelejerne skal ske gennem rederiets portaler for check-in og evt. fotografering.

§5.2 Henstillen af gods (tillæg)

Afsætning af trailere i Køge:

På hverdage må trailere placeres på trailerpladsen for afsendelse på førstkommende afgang. Det er ikke tilladt at placere trailere på pladsen, der ikke er bestilt til førstkommende afgang. Trailere der bliver placeret på trailerpladsen, som ikke er bestilt til førstkommende afgang, vil blive fjernet og placeret på et parkeringsareal på Nordhavnsvej 18, 4600 Køge. Rederiet udsteder en regning på DKK 930,- til kunden til dækning af omkostninger for denne ekstra håndtering.

Rederiets ansvar og erstatningspligt for både trailer og last ophører, når traileren er blevet fjernet og placeret på parkeringsarealet på Nordhavnsvej 18, 4600 Køge. Det påhviler herefter vognmanden at foranledige transport fra parkeringsarealet på Nordhavnsvej 18, 4600 Køge til rederiets trailerområde når afsendelse er aktuel.

Til weekendens afgange må trailere placeres på trailerpladsen fra og med fredag.

Til afgange på helligdage må trailere placeres på trailerpladsen fra og med sidste hverdag inden helligdagene.

Afhentning af trailere i Køge:

Trailere der ankommer med færgen fra Rønne skal afhentes fra trailerpladsen inden kl. 19:30 dagen efter. Trailere der ikke er afhentet inden dette tidspunkt, vil blive fjernet og placeret på et parkeringsareal på Nordhavnsvej 18, 4600 Køge. Rederiet udsteder en regning på DKK 930,- til kunden til dækning af omkostninger for denne ekstra håndtering. Det står kunden frit for selv, inden kl. 19:30 dagen efter, at arrangere flytning af deres trailere.

Rederiets ansvar og erstatningspligt for både trailer og last ophører, når traileren er blevet fjernet og placeret på parkeringsarealet på Nordhavnsvej 18, 4600 Køge.

§5.6 Førerløse personbiler

Rederiet tilbyder på ruten RØNNE-KØGE at medtage personbiler uden fører. Der skal altid foretages reservation til bilen, da der er begrænset antal pladser.

Havarerede personbiler medtages kun i begrænset omfang og kun på ruten RØNNE-KØGE. Biler, der ikke overholder lovens krav kan ikke medtages som førerløse biler, men skal i stedet medtages på trailer. Det vil sige, at bilen skal være sikkerheds- og udstyrsmæssigt lovlig til kørsel på offentlig vej. Endvidere skal biler, der er afleveret til overførsel i uhygiejnisk tilstand, være placeret på trailer. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Godsafdelingen.

Førerløse biler er ansvarsmæssigt at betragte som gods.

Priser oplyses og billetter bestilles hos Godsafdelingen.

§6 Billetter (tillæg)

§6.1 Billetbestilling og -salg (tillæg)

BornholmerFærgen tilbyder følgende billettyper:

Standardbillet:

 • Billetten er fuldt fleksibel og kan ændres indtil afrejse til en standard billet på en anden afgang.

Billigbillet:

 • Billetten er en returbillet, der kan ændres indtil afrejse til en anden afgang på samme strækning, hvor der er en ledig Billigbillet. Det er også muligt at ændre til en Billigbillet med en anden produkttype, hvis der er en sådan ledig Billigbillet. Evt. merpris betales ved ændring.
 • Billetten kan ikke refunderes, hverken helt eller delvist.
 • Billetten kan kun bestilles på Færgens hjemmeside.
 • Der udbydes et begrænset antal pladser.

Handicapbillet:

 • Billetten er fuldt fleksibel og kan ændres indtil afrejse.
 • Der udbydes et begrænset antal pladser.

Pensionistbillet:

 • Billetten er fuldt fleksibel og kan ændres indtil afrejse.
 • Der udbydes et begrænset antal pladser.

Færgen Kort:

 • For et Færgen Kort til BornholmerFærgen betales en årsafgift, som trækkes ved årets første rejse, hvorefter der rejses til rabatterede priser.
 • Der henvises til specielle aftalevilkår for denne billettype.

Færgen Bizz:

 • For en Færgen Bizz til BornholmerFærgen betales en årsafgift, standardpris for den første enkeltrejse, og herefter rejses til rabatterede priser. Den nedsatte pris på den anden enkeltrejse svarer til standardpris fratrukket årsafgiften. Aftalen løber i 12 måneder fra første rejse, og årsafgiften vil blive opkrævet ved første rejse.
 • Der henvises til specielle aftalevilkår for denne billettype.

§6.2 Betaling af billetter (tillæg)

Alle billetter – med undtagelse af billetter i forbindelse med Færgen Kort og Færgen Bizz – betales ved bestilling.

En aftale om Færgen Kort er ikke en kreditaftale, men er en aftale om, at betaling først sker ved check-in. Betaling sker via det til aftalen tilknyttede kreditkort.

En bestilling med Færgen Kort er kun gyldig, såfremt det ved check-in er muligt at trække rejsens pris på det tilknyttede betalingskort. Såfremt betalingen afvises af Nets, får kunden ikke lov at benytte aftalen, men skal købe billet på anden måde.

En aftale om Færgen Bizz er ikke en kreditaftale. Fakturering og betaling ved anvendelse af en BroBizz-sender i forbindelse med såvel Færgen Bizz rejser med BornholmerFærgen som årsafgift og ikke rettidigt afbestilte rejser foregår via BroBizz A/S i henhold til de vilkår, som BroBizz A/S har opstillet i BroBizz A/S’ aftale med kunden. BornholmerFærgen modtager oplysninger fra BroBizz A/S om kunden, herunder navn, adresse, telefon, mobil, e-mail- adresse, evt. registreringsnummer for køretøj og BroBizz-senderens nummer.

BornholmerFærgen udveksler opdateringer af oplysninger med BroBizz A/S, så længe Færgen Bizz aftalen løber. BornholmerFærgen videregiver alle nødvendige oplysninger til BroBizz A/S om kunden til brug for korrekt opkrævning for rejser med BornholmerFærgen.

Hvis BroBizz-senderen ikke medbringes ved check-in, eller kundens aftale hos BroBizz A/S ikke er aktiv, kan Færgen Bizz aftalen ikke benyttes i forbindelse med en rejse. Kunden må da købe en anden billetype.

Rejsebureauer og godskunder kan anmode om en kreditaftale. Færgen kan afvise at indgå kreditaftale eller kræve sikkerhed i form af bankgaranti for at indgå kreditaftale.

Færgen indgår ikke kreditaftale med privatpersoner.

§6.3 Refundering (tillæg)

Hvis købet fortrydes og henvendelse herom er modtaget og bekræftet af Færgen indenfor 24 timer, refunderes billetten uden gebyr. Dette gælder for alle billettyper, dog gælder særligt for rabat- og billigbilletter, at disse kun kan annulleres på Færgens hjemmeside indenfor 24 timer.

Afbestilling før planmæssig afgang:

 • Billigbilletter kan ikke refunderes
 • Færgen Kort og Færgen Bizz refunderes uden ekspeditionsgebyr
 • Øvrige billetter refunderes mod et ekspeditionsgebyr på DKK 75

Afbestilling efter planmæssig afgang:

 • Billigbilletter, Færgen Kort og Færgen Bizz kan ikke refunderes
 • Øvrige billetter refunderes mod et gebyr på 20% af billettens listepris (dog min. DKK 75

(Mht. refundering se dog også §8 vedr. aflysninger og forsinkelser.)

§6.4 Grupperejser (tillæg)

Der tilbydes grupperabat, hvis 10 personer eller derover rejser sammen. Bestilling skal foretages skriftligt hos rederiets afdeling for grupperejser senest 48 timer før afrejse.

Ved bestilling af mad og drikkevarer (herefter benævnt “catering”) kan ændringer i passagerantal foretages indtil 48 timer før udrejse. Herefter hæftes for den forudbestilte catering.

Efter bestilling fremsender rederiet billet. Hvis der er bestilt catering og/eller køjebillet, bliver der ved indcheckning udskrevet en catering og/eller køjebillet, som skal afleveres til skibets personale.

Busgrupper kan ændre billet indtil 30 dage før afrejse, herefter hæftes for bestillingen. Bestilling og afbestilling af billet skal ske skriftligt.

Landgangsgrupper hæfter for bestillinger, der afbestilles senere end 7 dage før afrejse.

For både bus- og landgangsgrupper gælder det, at afbestillinger skal ske skriftligt.

§9 Erstatning for skade på person, køretøjer og bagage (tillæg)

For bagage overført på bagagevogne er rederiet fritaget for tiden, før bagagen er bragt om bord, og efter at bagagen er bragt i land; dog ikke for den tid bagagen er i rederiets varetægt på bagagevognene (se endvidere §11 vedr. reklamationer).

Rederiet tilråder at al bagage der overdrages i rederiets varetægt er tydeligt mærket med navn, adresse og telefonnummer på ejeren.

§11 Reklamationer (tillæg)

Vedrørende bagage, der har været i rederiets varetægt på bagagevognene, skal man overbringe sin reklamation uden unødigt ophold til rederiets personale i terminalen, inden man forlader denne.

Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere