Forside » Kundeservice » Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Find svar på de mest stillede spørgsmål i menuen herunder. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundeservice.

Svar på ofte stillede spørgsmål
Hvordan modtager jeg trafikinfomation på mobilen via Twitter?

Du kan få direkte besked om forsinkelser, aflysninger og eventuelle driftsforstyrrelser ved at følge Færgen på Twitter.

Twitter er nemt tilgængeligt for alle interesserede. Du behøver hverken være fast kunde eller have bestilt billet hos Færgen for at se vores trafikinformation via Twitter. Og det er nemt at styre hvornår du vil modtage notifikationerne.

Sådan gør du

  1. Download Twitters app til din smartphone. (Du viderestilles til Twitter.com)
  2. Opret din konto (gratis) eller log ind.
   Twitter iphone mockup 1

 

 1. Find Færgen på @faergendk og vælg “Følg”.
 2. Slå notifikationer (kontomeddelelser) til for at få dem direkte ind på mobilen.
  Twitter iphone mockup 2

   

  Du får besked lidt ala sms’er når du har slået notifikationer til.

  Twitter iphone mockup 3

  Notifikationer kan slås til eller fra i takt med din rejseaktivitet eller interesse.

Twitter kan bruges både fra browser (på PC og Mac) og som app på smartphones. Det er gratis at benytte.

På Twitter besvarer vi ikke på beskeder eller på eventuelle kommentarer, der måtte komme. I stedet henviser vi til, at man henvender sig til os via kundeservice eller vores Facebook-side, hvis man ønsker yderligere information eller på anden måde ønsker at kommunikere med os.

Find Færgen på Twitter her


Vil du give et gavekort/ Har du fået et gavekort?

Giv et gavekort

Færgen | Gavekort

Vil du give et gavekort til en rejse med Færgen, kan du købe et ved at ringe til Kundeservice på telefon 70 23 15 15 eller henvende dig i Færgens servicecenter i Rønne.

Vi sender gavekortet til dig med posten, så husk at bestille i god tid inden du skal bruge det.

Har du fået et gavekort, så skal du være opmærksom på at gavekort er gyldige i 3 år fra udstedelsesdato, for BornholmerFærgen dog kun til og med 31.08.2018.
Du kan bruge gavekort til betaling eller delbetaling for rejser på alle Færgens overfarter, med undtagelse af FanøFærgen.

Gavekort kan ikke bruges som betaling eller delbetaling til rejser med Færgen Bizz og Færgen Kort.


Hvordan kontakter jeg Færgen?

Du kan kontakte os på flere måder. Se hvordan under Kundeservice.


Findes der hjertestartere om bord på færgerne og i servicecentrene?

AlsFærgen

Der findes hjertestartere om bord på M/F Frigg og M/F Odin. Hjertestarterne er placeret i styrehuset.

BornholmerFærgen

Alle BornholmerFærgens færger har hjertestartere om bord.

Der findes hjertestarter i servicecenteret i Rønne, i servicecenteret i Ystad, samt i indtjekningsområdet ved hurtigfærgen i Rønne.

FanøFærgen

Der findes en hjertestarter om bord på M/B Sønderho. Hjertestarteren er placeret i styrehuset.

Der findes hjertestartere om bord på M/F Fenja og M/F Menja. Hjertestarterne er placeret på broen.

Der findes en hjertestarter i servicecenteret i Esbjerg. Hjertestarteren er placeret på kontoret.

LangelandsFærgen

Der findes hjertestarter om bord på M/F Langeland og M/F Lolland. Hjertestarteren er placeret i nærhed af passagerområdet.

Der findes hjertestartere i billetsalget i Spodsbjerg og i billetsalget i Tårs.

SamsøFærgen

På M/F Samsø findes der hjertestarter. Den sidder på 3. dæk passager dækket i Bistroen midtskibs. Der er opsat skilte og pile der viser dens placering om bord.

I servicecenteret i Ballen findes hjertestarteren i ventesalen på havnen.

Der findes ikke hjertestartere ved billetsalget i Kalundborg.


Må jeg tage husdyr med om bord?

Det er tilladt at tage husdyr som hunde, katte og andre mindre kæledyr med på færgerne.

 • Der skal ikke købes billet til husdyr.
 • Hunde skal føres i snor, og mindre dyr skal transporteres i en transportkasse.
 • På færgerne er der indrettet et særligt område, hvor hunde og deres ejere kan sidde.
 • Det er tilladt at lade husdyr blive i bilen under overfarten, men du skal være opmærksom på, at det kun er på nogle af rederiets færger, at der er tilladt adgang til bildækket under overfarten. Læs mere om adgang til bildækket i Spørgsmål og svar under den enkelte rute og Om bord.
 • Dyr må ikke medbringes i Bistro-områderne, hvor der serveres mad.

Orienter dig om opholdspladser og faciliteter for husdyr og deres ejere om bord eller kig med fordel i denne folder: Husdyr ombord.


Hvilke rettigheder har jeg som passager?

Passagerrettigheder

Færgen følger de EU-bestemmelser der vedrører passagerers rettigheder når de rejser med færge.

Handicappede og bevægelseshæmmede

Færgen tilbyder assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i havnen og om bord på færgen. Denne service skal bestilles på forhånd og senest 48 timer før afgang.

Bestilling af assistance: Ring på telefon nummer 70 23 15 15 eller send en mail.

Mødetid i havnen (på oplyste mødested) er senest 30 minutter før afgang.

Du kan orientere dig på forhånd om forholdene i havnen og om bord på færgen. Se beskrivelse af havnene og forholdene om bord på færgerne på www.godadgang.dk F.eks. kan du se, hvor der er elevator, teleslynger osv.

Gratis befordring af ledsager

Handicappede, der rejser som gående passagerer med AlsFærgen, FanøFærgen, LangelandsFærgen og SamsøFærgen, tilbydes gratis befordring af ledsager.

Læs mere

Færgen Rejsetidsgaranti

Rejsetidsgaranti er et sæt regler, der fortæller hvordan vi servicerer vores kunder i tilfælde af forsinkelser i driften.

Gå videre til online ansøgningsskema eller læs mere om Færgen Rejsetidsgaranti

Ret til at indgive klage til transportører og nationale håndhævelsesorganer

Passagererne kan indgive klage til transportører og terminaloperatører inden for to måneder efter den dato, hvor personbefordringen fandt sted eller skulle være fundet sted.

Transportøren eller operatøren skal inden for denne ramme inden en måned fra modtagelsen af klagen meddele passageren, hvorvidt det vurderes, at klagen er begrundet, om den bliver afvist, eller om den stadig er under behandling. Inden to måneder efter modtagelse af klagen skal transportøren eller terminaloperatøren give passageren et endeligt svar på klagen.

Hvis du ikke mener, at du har fået dine rettigheder efter EU-forordningen skal du først klage skriftligt til rederiet, der stod for transporten eller til terminaloperatøren, hvis det vedrører havneterminalen. Hvis du ikke har fået svar inden to måneder, eller du ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at gå videre med sagen. Hvis du ønsker at klage over:


Jeg har glemt noget om bord på færgen, hvor kan jeg henvende mig?

AlsFærgen

Glemte ting bliver indleveret til servicecenteret i Fynshav, hvor de opbevares i ca. 3 måneder. Herefter bliver glemte ting overdraget til hittegodskontoret hos Sønderborg Politi, som kan kontaktes på telefonnummer 76 28 14 48.

Henvendelse til Færgen vedrørende glemte ting kan ske i servicecenteret i Fynshav, på telefonnummer 70 23 15 15, eller skriftligt.

BornholmerFærgen

Henvendelse til Færgen vedrørende glemte ting kan ske på telefonnummer 70 23 15 15, i servicecenteret i Rønne eller skriftligt.

Glemte ting bliver afleveret snarest muligt til hittegodskontoret hos Bornholms Politi, som kan kontaktes på telefonnummer 56 90 14 48.

FanøFærgen

Glemte ting bliver indleveret til servicecenteret i Esbjerg, hvor de opbevares i ca. 14 dage. Herefter bliver glemte ting overdraget til hittegodskontoret hos Esbjerg Politi, som kan kontaktes på telefonnummer 76 11 14 48.

Henvendelse til Færgen vedrørende glemte ting kan ske i servicecenteret i Esbjerg, på telefonnummer 70 23 15 15, eller skriftligt.

LangelandsFærgen

Glemte ting bliver indleveret til servicecenteret i Spodsbjerg, hvor de opbevares i ca. 3 uger. Herefter bliver glemte ting overdraget til hittegodskontoret hos Svendborg Politi, som kan kontaktes på telefonnummer 62 21 14 48.

Henvendelse til Færgen vedrørende glemte ting kan ske i servicecenteret i Spodbjerg, på telefonnummer 70 23 15 15, eller skriftligt.

SamsøFærgen

Glemte ting bliver indleveret til servicecenteret i Ballen, hvor de opbevares i ca. 1 måned. Herefter bliver glemte ting overdraget til hittegodskontoret hos Samsø Politi, som kan kontaktes på telefonnummer 87 31 14 48.

Henvendelse til Færgen vedrørende glemte ting kan ske i servicecenteret i Ballen, på telefonnummer 70 23 15 15, eller skriftligt.


Tilbyder Færgen assistance til handicappede og bevægelseshæmmede?

Færgen tilbyder assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i havnen og om bord på færgen.

Læs mere


Kan jeg som handicappet få ledsager med på rejsen?

I henhold til EU forordning 1177/2010 vedr. passagerrettigheder tilbyder AlsFærgen, LangelandsFærgen, FanøFærgen og SamsøFærgen gratis befordring af ledsager til handicappet med legitimationskortet “Ledsagerordning” i forbindelse med rejser som gående passager.

Den handicappede betaler prisen for en Standardbillet.

Billetter købes hos Færgens Kundeservice på tlf. 70231515. Ved billetkontrol forvises legitimationskortet “Ledsagerordning” sammen med gyldig billet.

Bemærk! Billet til ruten Esbjerg-Fanø ikke kan købes online eller forhåndsreserveres. Billet købes i færgehavnen i Esbjerg.


Hvor finder jeg information om vindforhold og bølgehøjden?

Du kan se bølgehøjde, vindhastighed og -retning hos DMIs havprognose.


Er der internet om bord på færgerne?

Færgens ønske er at tilbyde trådløst internet om bord til alle og på alle færger. Vi kører løbende forsøg og taler med leverandører for at finde en mulighed.

Det drejer sig om satellit, retningsbestemt WLAN typer samt mobil data netværk (3G) og NMT netværket fra Net1. De teknologiske muligheder er stærkt begrænset af at signalet skal sendes i luften og langt ud over vand.

Realiteten er dog sådan, at det er svært eller meget dyrt at få et fornuftigt internet sendt ud til en færge, så det reelt vil virke for alle interesserede kunder ombord. Dette skal stilles op i mod brugernes forventning til hastighed og pris – også i forhold til hvad kunden måske allerede har med i tasken eller telefon.

Mange teleoperatører har nu næsten ubegrænset datatrafik på de mange mobil- og dataabonnementer. For rejsende til Bornholm inkluderer flere endda Sverige uden ekstra pris. Disse forbindelser virker oftest både i havnen, på skibet et godt stykke af sejladsen.

BornholmerFærgen

På BornholmerFærgens overfart mellem Ystad og Rønne tilbydes gratis internet til de kunder der har “Færgen Bizz 50 Bornholm“. Netværket der benyttes lige nu har en meget begrænset båndbredde og vi kan derfor ikke tilbyde det til alle kunder på denne overfart.

AlsFærgen

På AlsFærgens overfart mellem Bøjden og Fynshav tilbyder vi WIFI til alle rejsende. Servicen er gratis.

Du er velkommen til at sende kommentarer til webmaster@faergen.dk.

LangelandsFærgen

På LangelandsFærgens overfart mellem Spodsbjerg og Tårs tilbyder vi WIFI til alle rejsende. Servicen er gratis.

Du er velkommen til at sende kommentarer til webmaster@faergen.dk.

SamsøFærgen

På SamsøFærgens overfart mellem Ballen og Kalundborg tilbydes WIFI til alle rejsende. Servicen er gratis.

Du er velkommen til at sende kommentarer til webmaster@faergen.dk.


Hvornår skal jeg senest møde op til check-in?

AlsFærgen

Seneste mødetid ved check-in for køretøjer (bil, motorcykel, knallert og cykel) og gående passagerer er 15 minutter før afgang.

OBS!
Vær opmærksom på, at hvis du ikke overholder mødetiden, så bortfalder din reservation, og du overføres til ventelisten til den pågældende afgang.

BornholmerFærgen

Seneste mødetid ved check-in for køretøjer og gående passagerer er 10 minutter før planmæssig afgang.

Rederiets check-in tid på 10 minutter før planmæssig afgang er indført for at sikre, at vi så vidt muligt til enhver tid kan overholde at afsejle og ankomme præcist som angivet i sejlplanen. Det har vist sig nødvendigt på ruten mellem Ystad og Bornholm at håndhæve check-in tiden på 10 minutter, idet mange kommer i sidste øjeblik.

Når mødetiden er passeret, klargøres færgen til afgang. Når de forskellige procedurer først er sat i gang, lukkes der ikke op for kunder, som er kommet for sent til afgangen. Det er derfor vigtigt, at man møder rettidigt frem til afgangen.

FanøFærgen

På FanøFærgen foregår salg af billetter og indtjekning på samme tid. Du kommer derfor om bord på færgen i den rækkefølge du køber billlet og bliver tjekket ind.

LangelandsFærgen

Seneste mødetid ved check-in for køretøjer (bil, motorcykel, knallert og cykel) og gående passagerer er 15 minutter før afgang.

OBS!
Vær opmærksom på, at hvis du ikke overholder mødetiden, så bortfalder din reservation, og du overføres til ventelisten til den pågældende afgang.

SamsøFærgen

Seneste mødetid ved check-in for køretøjer (bil, motorcykel, knallert og cykel) og gående passagerer er 10 minutter før afgang.

OBS!
Vær opmærksom på, at hvis du ikke overholder mødetiden, så bortfalder din reservation, og du overføres til ventelisten til den pågældende afgang.


Hvad skal jeg gøre hvis der opstår skader på køretøjer, personer eller rejsegods om bord på færgen?

Opstår der skader på køretøjer, personer eller rejsegods om bord på færgen, kan eventuelle krav kun gøres gældende overfor Færgen, hvis der er udfyldt en skadesrapport.

Kontakt derfor personalet på færgen med det samme i tilfælde af uheld.

En udfyldt skadesrapport betyder dog ikke, at Færgen automatisk anerkender ansvaret.


Hvor finder jeg Færgens befordringsbestemmelser?

Du finder befordringsbestemmelserne i menuen Om os.


Hvor finder jeg information om godstransport?

Klik på Fragt i menuen øverst, for at få information om godstransport.


Vi er en gruppe der ønsker at spise og/eller rejse sammen

Hvis I er minimum 10 personer og I ønsker at spise samlet om bord på færgen, kan vi tilbyde bordbestilling og forskellige menuer til fordelagtige priser. Klik her for kontaktinformation, gruppemenuer og priser.

Færgen tilbyder grupperabat hvis mere end 10 personer rejser sammen. Grupper og specielarrangementer henvises til Bus- og grupperejser.


Hvor finder jeg information om bus, grupper og catering?

Klik på Grupper i menuen øverst på siden, for at få information om bus-, grupperejser og catering om bord.


Frirejseberettigede Værnepligtige

Frirejseberettigede Værnepligtige

Værnepligtige på Almegaards Kaserne rejser gratis med Færgen som gående. De værnepligtige rejser med et personligt Færgen Kort til Værnepligtig,
som kan benyttes på alle afgange med Færgen på Ystad- og Køge-ruten samt med Bornholmerbussen (København-Rønne via Ystad).

Aftalen gælder også for værnepligtige med bopælsadresse på Bornholm, der skal aftjene værnepligt på andre tjenestesteder i Danmark.

Udstedelse af Færgen Kort til Værnepligtig

Udstedelse af Færgen Kort til Værnepligtig foregår hos Færgen efter tilsagn fra de militære tjenestesteder i Danmark.

Bestilling af billetter

Den værnepligtige skal bestille billet på forhånd online.

For at kunne bestille billetter online skal der oprettes en brugerprofil på “MinFærge” ved hjælp af en e-mailadresse og en selvvalgt adgangskode. Klik på MinFærge øverst i højre hjørne på siden. Ved første besøg skal der oprettes en brugerprofil – vælg fanebladet “Opret brugerprofil” og følg vejledningen. Efter log ind skal aftalen tilføjes til brugerprofilen – klik på “Mine aftaler” og følg vejledningen. Fremtidige billetbestillinger foregår ved at logge ind og bestille billet fra MinFærge. Fra MinFærge kan billetter også ændres og slettes.

I nødstilfælde kan der bestilles billetter ved at ringe til Kundeservice på telefonnummer 70 23 15 15 eller i det personbetjente billetsalg i Rønne, Køge og Ystad.

Bornholmerbussen

Rejser med Færgen Kort til Værnepligtig kan ikke bestilles hos Bornholmerbussen. Gennemgående billetter (København-Rønne med bus/færge eller omvendt) bestilles online fra MinFærge. Billetten gælder til både bus og færge. Billetter til Bornholmerbussen skal printes ud og medbringes til forevisning hos Bornholmerbussens chauffører.

DSB Rejsekort til værnepligtig

Til Bornholm er kortet gyldigt mellem København H og Ystad og omvendt. Kortet gælder ikke til rejse med BornholmerFærgen.
Beslutning om hvorvidt Rejsekort for Værnepligtige fremadrettet skal være gyldige til rejse gennem Sverige, er stadig under afklaring.
Indtil afklaringen er på plads, er der aftalt en konduite periode så kortet kan benyttes i Øresundstog og Skånetrafikens Pågatåg.

Det er ikke muligt at købe pladsbillet.

Pris og betaling

Frirejseberettigede værnepligtige rejser gratis på personbilletter som gående.

Det er muligt at tilkøbe køjer på natafgange på Køge-ruten. Et tilkøb af køje kan bookes online, men kan ikke betales online. Køjer skal betales ved skranken i Køge eller Rønne før indtjekning. Er køjen ikke betalt ved indtjekning vil automaten angive en fejlmeddelelse om manglende betaling. Den værnepligtige skal henvende sig i billetsalget for at betale.

Afbestilling

Billetter, der ikke skal bruges, skal afbestilles online fra MinFærge inden planmæssig afgang.

Check-in

 • Indtjekning foregår på en automat, hvor Færgen Kort til Værnepligtig scannes.
 • Billetter til Bornholmerbussen skal printes ud og medbringes til forevisning hos Bornholmerbussens chauffører.
 • Færgen Kort til Værnepligtig er personligt og kun gyldigt sammen med Rejsekort til Værnepligtig og skal kunne fremvises ved eventuel billetkontrol.
 • Der udføres billetkontrol på rederiets færger. Hvis den rejsende ikke kan forevise gyldig resehjemmel, udskrives der en kontrolafgift på 600 kr.

Spørgsmål til Færgen Kort til Værnepligtig

Har du spørgsmål vedrørende Færgen Kort til Værnepligtig kan du rette henvendelse til vores afdeling for kundeaftaler på tlf. 56 20 21 20.


Hvilke handicapfaciliteter tilbyder BornholmerFærgen?

Faciliteter

På alle BornholmerFærgens færger er der god plads til at komme rundt for kørestolsbrugere og der er handicaptoiletter.

På hurtigfærgerne er stolene skruet fast i gulvet, men i Bistro-området kan et antal stole nemt fjernes, så kørestolsbrugere har mulighed for at komme tæt ind til bordene.

Giv personalet besked ved bestilling af billet, om hvor mange pladser der er brug for.

Elevatorerne på færgerne har følgende mål:

 • Hurtigfærgen Leonora Christina: Døråbning er 97 cm bred og dybde er 159 cm.
 • Hurtigfærgen Villum Clausen: Bredde er 111 cm og dybde er 165 cm.
 • M/F Povl Anker: Døråbning er 85,5 cm bred, bredde er 140 cm og dybde er 160 cm.
 • M/S Hammerodde: Døråbning er 100 cm bred, bredde er 140 cm og dybde er 216 cm.

Handicapassistance

Ombordkørsel af bil

Det er muligt at få indregistrerede invalidebiler kørt om bord på en af BornholmerFærgens færger, således at bevægelseshæmmede bilister kan stige om bord via landgangen.

Gående assistance

Er du handicappet, svagt seende eller lignende, kan du kan få hjælp af personalet til at komme til og fra borde.

Af praktisk grunde, skal assistance bestilles mindst 24 timer før afrejse. Bestilling kan ske mandag – fredag i tidsrummet 08.00 – 21.00.

Handicapassistance omfatter ikke bagageløft, løft af handicappet fra kørestol til sæde, fysisk ledsagelse fra terminalen til busholdeplads eller personomsorg/assistance under overfarten.

Vi kan kun tilbyde assistance til individuelle kunder og ikke til grupper.

Handicapbilletter på Ystad- og Køgeruten

Personer med legitimationskortet Ledsagerordning fra De Samvirkende Invalideorganisationer, Dansk Blindesamfund eller Statens Blindeinstitut samt eventuel ledsager, får rabat på den ordinære billetpris for gående samt på prisen for køjer på Ystad- og Køge ruten.

BornholmerFærgen har specielle billetter til Handicapkøretøjer. Handicapbilletter tilbydes personer med et handicapparkeringskort. Der er et begrænset antal pladser. Handicapparkeringskortet skal være placeret i bilens forrude ved check-in.

Se i øvrigt i Priser efter de specielle handicappriser.

For bestilling af billetter kontakt Kundeservice på telefonnummer 70 23 15 15.

I terminalerne

I Rønne, Køge og Ystad er der elevator i terminalen.

Kahytter

På de almindelige færger er der indrettet særlige kahytter med brede døre. I kahytterne er der også sengepladser til eventuelle ledsagere.

Udlån af kørestole

Da det anbefales ikke at bruge tunge selvkørende kørestole om bord, er det muligt at låne lette kørestole på alle færgerne. Henvendelse i receptionen.

Parkering ved elevator

Når du bestiller en handicapbillet, vil vores personale blive gjort opmærksom på, at her kommer en handicapbil, og vi gør vores bedste for, at bilen kommer til at holde tæt på skibets elevator.

Rejser du derimod på en almindelig billet, og er der en gangbesværet person i bilen, skal du kontakte Kundeservice på telefon 70 23 15 15 senest 48 timer inden afrejse, hvis I har behov for parkering tæt på elevator.

Vær i øvrigt opmærksom på, at du helst skal komme i god tid, hvis du vil sikres en plads ved elevatoren. Når færgen er “pakket”, kan vi ikke flytte om på bilerne.


Er der vejafgifter i Sverige?

Fra februar 2015 skal private køretøjer betale vejafgift på to omfartsveje i hhv. den centrale Sverige og Nordsverige. Det drejer sig om rute 50 omkring Motala (5 SEK) og rute E4 omkring Sundsvall (9 SEK).

Vejafgiften opkræves automatisk, og der sendes en faktura til bilens ejer. Det er ikke muligt at betale kontant.

Se mere på FDM’s hjemmeside.


Hvad skal jeg være opmærksom på ved transitrejse gennem Sverige?

På informationstjenesten Øresunddirekts hjemmeside finder du en guide, der fortæller dig, hvilke forhold du skal være opmærksom på, når du rejser mellem Sjælland og Bornholm via Sverige.


Kan jeg tage husdyr (hund/kat/kæledyr) med gennem Sverige?

Ønsker du at medbringe din hund, kat eller andet kæledyr gennem Sverige til eller fra Bornholm, skal det ske i overensstemmelse med gældende regler. Du kan læse hvilke regler der gælder og hvilke krav dit kæledyr skal opfylde på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

På det svenske Tullverkets hjemmeside kan du anmelde en indførsel online.

Læs desuden Færgens bestemmelser §4 for husdyr om bord.

Orienter dig om opholdspladser og faciliteter for husdyr og deres ejere om bord eller kig med fordel i denne folder.


Hvor finder jeg befordringsbestemmelser gældende for AlsFærgen?

Klik på Om Færgen nederst på siden, for at se Færgens befordringsbestemmelser.


Hvor finder jeg befordringsbestemmelser gældende for BornholmerFærgen?

Klik på Om Færgen nederst på siden, for at se Færgens befordringsbestemmelser.


Kan jeg chartre M/B Sønderho til en privat rundfart?

Alle kan chartre M/B Sønderho til en privat rundfart ved Fanø. Læs mere under Oplevelser.


Kan jeg komme til og fra Fanø uden for sejlplanen?

Afholder du et arrangement eller er du deltager i et og ønsker du at sejle på et tidspunkt uden for sejlplanen, kan du betale for en ekstra afgang.

Book det tidspunkt du ønsker hos Bus- og gruppeafdelingen og få yderligere informationer på telefonnummer 56 20 21 60 (mandag-fredag kl. 09.00 – 16.00) eller send gerne din bestilling på e-mail til bus@faergen.dk.


Hvor finder jeg befordringsbestemmelser gældende for LangelandsFærgen?

Klik på Om Færgen nederst på siden, for at se Færgens befordringsbestemmelser.


Hvor finder jeg befordringsbestemmelser gældende for SamsøFærgen?

Klik på Om Færgen nederst på siden, for at se Færgens befordringsbestemmelser.


Hvordan tjekker jeg ind som gående på ruten KALUNDBORG-BALLEN?

Som gående på ruten mellem Kalundborg og Ballen med SamsøFærgen, skal du selv tjekke ind på de salgsautomater der er opstillet i check-in for gående.

Har du allerede bestilt og betalt din billet, så kan du scanne billettens stregkode eller indtaste billetnummeret på salgsautomaten. Herefter er du tjekket ind og der udskrives et boardingcard, som skal forevises personalet ved ombordstigning.


Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere