Forside » Vilkår for Færgen Kort Pensionist

Vilkår for Færgen Kort Pensionist

Vilkår for Færgen Kort Pensionist

1. Aftalens formål

1.1

En aftale om Færgen Kort Pensionist er en aftale mellem Færgen og en kunde om overførsel af en gående pensionist ved benyttelse af et kort med chip.

2. Indgåelse

2.1

En aftale om Færgen Kort Pensionist indgås skriftligt. Aftalegrundlaget er disse vilkår, en aftaleblanket som udfyldes og underskrives af kunde samt den aktuelle prisliste for pensionist billetter. Gældende vilkår, aftaleblanketter samt prisliste kan hentes på www.faergen.dk eller hos Færgen, Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

2.2

Ved indgåelse af aftale om Færgen Kort Pensionist udsteder Færgen et Færgen Kort Pensionist med chip til kunde.

2.3

Ved indgåelse af aftale om Færgen Kort Pensionist vælger kunde følgende betalingsmetode:

  • automatisk debitering på et oplyst Dankort/kreditkort

2.4

Færgen fremsender hurtigst bekræftelse på, at aftale er oprettet efter modtagelse af korrekt udfyldt aftaleblanket fra kunde. Bekræftelse indeholder aftalenummer. Til brug ved online bestilling fremsendes adgangskode. Aftale er gyldig, når kunde modtager bekræftelse.

3. Vilkår for brug af Færgen Kort Pensionist

3.1

Et Færgen Kort Pensionist tilbydes personer der er fyldt 65 år og førtidspensionister. Et Færgen Kort Pensionist kan kun anvendes af den person, som står på aftale.

3.2

Der skal reserveres plads på en af følgende måder på Ystadruten, Køgeruten og med Bornholmerbussen:

  • online på www.faergen.dk
  • ved personlig eller telefonisk henvendelse til Færgen tlf. 70 23 15 15

Ved bestilling skal aftalenummer benyttes. Ved bestilling online skal der endvidere benyttes adgangskode. Bemærk: Begrænset antal pladser.

3.3

Er der bestilt plads, som alligevel ikke ønskes benyttet, skal bestilling annulleres inden planmæssig afgang. Såfremt annullering ikke sker rettidigt, opkræves hele billettens pris. Der er ikke efterfølgende mulighed for refusion.

3.4

Kunde skal medbringe Færgen Kort Pensionist, og benytte dette ved elektronisk check-in. Hvis Færgen Kort Pensionist ikke medbringes, kan aftale ikke benyttes.

3.5

Pris for overførsel fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste.

3.6

Kundes Dankort/kreditkort debiteres automatisk ved check in. Det er kundes ansvar, at opdatere betalingsoplysninger online på www. faergen.dk inden afrejse. Såfremt tekniske problemer hos Færgen eller PBS forhindrer, at beløb debiteres kundes kort ved check in, vil Færgen debitere kundes kort snarest muligt derefter. Såfremt debitering på kundes kreditkort afvises af PBS, opkræves gebyr. Der er ikke efterfølgende mulighed for refusion.

3.7

Kunde skal informere Færgen om ændringer i adresse, telefon, e-mail m.v.

3.8

Billetkontrol: Der udføres billetkontrol på rederiets færger. Hvis kunde ikke kan forevise gyldig rejsehjemmel og legitimation, når dette er påkrævet i henhold til vilkår, eller vilkår for brug af aftalen ikke er fulgt, udskrives kontrolafgift på kr. 600,00. Kontrolafgift skal betales sammen med ny gyldig billet.

4. Samtykke til betaling med betalingskort m.v. (automatisk debitering)

4.1

Kunde giver sit samtykke til, at Færgen trækker betaling på kundes kort for:

  • gennemførte rejser
  • ikke rettidigt afbestilte rejser

4.2

Kunde kan til enhver tid kalde sit samtykke tilbage ved skriftlig henvendelse til Færgen. I tilfælde af at kunde tilbagekalder sit samtykke, ophører aftalen.

5. Hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af Færgen Kort

5.1

I tilfælde af tyveri eller bortkomst af Færgen Kort skal kunde straks underrette Færgen om dette. Underretning skal ske på telefon 70 23 15 15. Kunde hæfter aldrig for brug af Færgen Kort, når Færgen er underrettet om bortkomst eller tyveri af Færgen Kort.

5.2

Erstatningskort udstedes mod betaling af gebyr på kr. 100,00.

5.3

Et Færgen Kort er et betalingsmiddel i henhold til Lov nr. 603 af den 24. juni 2005 om ændring af lov om visse betalingsmidler.

5.4

Kundes hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af Færgen Kort er endvidere begrænset i henhold til §62 i Bekendtgørelse nr. 362 af den 26. april 2011 af lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

6. Aftalens ophør

6.1

Kunde kan til enhver tid opsige aftale med øjeblikkelig virkning. Opsigelse skal ske skriftligt.

6.2

Aftale udløber senest den 31. august 2018.

6.3

Aftale ophører øjeblikkeligt såfremt kunde misbruger eller forsøger at misbruge Færgen Kort Pensionist eller på anden måde misligholder aftalen.

7. Ændring af aftalevilkår

7.1

Færgen kan ændre aftalevilkår med en måneds varsel. Såfremt kunde ikke opsiger aftale indenfor denne måned betragtes dette som accept af de nye aftalevilkår.

8. Lovvalg

8.1

Aftalen er undergivet dansk ret.

 

Vilkår for Færgen Kort Pensionist , version 1.1

Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere