Forside » Bizz & Kort » Færgen Bizz Vilkår

Færgen Bizz Vilkår

Vilkår for Færgen Bizz

1. Aftalens formål

1.1
En aftale om Færgen Bizz er en aftale mellem Færgen og en kunde om overførsel af et køretøj til specielle priser inden for vilkår beskrevet i § 3.1

2. Indgåelse

2.1
En ny aftale om Færgen Bizz indgås online på www.faergen.dk/faergen-bizz-tilmelding. Aftalegrundlaget er disse vilkår og en online aftale samt aktuel prisliste for Færgen Bizz. Gældende vilkår samt prisliste kan hentes på www.faergen.dk eller hos Færgen, Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

2.2
Ved indgåelse af aftalen vælger kunden at

 • registrere nummeret på en eksisterende BroBizz fra Færgens bizz-udsteder BroBizz A/S som ønskes benyttet eller
 • bestiller en BroBizz hos BroBizz A/S på www.brobizz.com mod betaling af depositum og efterfølgende registrerer sin BroBizz på aftalen hos Færgen på www.faergen.dk/faergen-bizz-tilmelding

2.3
Ved indgåelse af aftalen giver kunden sit samtykke til, at Færgen og BroBizz A/S udveksler oplysninger som beskrevet i følgende

 • fakturering og betaling ved anvendelse af BroBizz i forbindelse med rejser med Færgen, årsafgift og ikke rettidigt afbestilte rejser(No show) foregår via BroBizz A/S i henhold til de vilkår, som BroBizz A/S har opstillet
 • Færgen modtager automatisk oplysninger fra BroBizz A/S om kunden, herunder navn, adresse, telefon, mobil, e-mail-adresse, registreringsnummer for køretøj og BroBizz-nummer
 • Færgen udveksler opdateringer af oplysninger med BroBizz A/S, så længe Færgen Bizz aftalen løber
 • Færgen videregiver alle nødvendige oplysninger til BroBizz A/S om kunden til brug for korrekt opkrævning af kunde for rejser med Færgen

2.4
Kunde modtager bekræftelse med aftalenummer og adgangskode pr. e-mail umiddelbart efter online registrering. Aftale er gyldig, når kunde modtager bekræftelse fra Færgen og fysisk er i besiddelse af den på aftalen registrerede BroBizz.

3. Vilkår for brug af Færgen Bizz

3.1
Vilkår for brug af aftalen på

 • AlsFærgen (Bøjden-Fynshav):
  Færgen Bizz Standard gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg), inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz 10 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Der betales den samlede pris for 10 enkeltrejser ved første check-in i en periode. Når de 10 enkeltrejser er benyttet, betales automatisk for 10 nye enkeltrejser ved første check-in herefter. Ikke benyttede rejser kan ikke overføres efter periodens udløb. Forudbetalte ikke benyttede rejser kan ikke refunderes.
  Færgen Bizz Måned gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 1 person. Den samlede pris for månedsaftalen betales ved første check-in. Når perioden udløber, betales automatisk for næste måned ved første check-in efter sidste gyldighedsdato. Det er ikke muligt at medbringe flere personer i bilen på denne aftale.
  Færgen Bizz MC gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer. Aftalen kan ikke benyttes ved rejse med sidevogn/anhænger.
  Færgen Bizz 10 MC gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer. Der betales den samlede pris for 10 enkeltrejser ved første check-in i en periode. Når de 10 enkeltrejser er benyttet, betales automatisk for 10 nye enkeltrejser ved første check-in herefter. Ikke benyttede rejser kan ikke overføres efter periodens udløb. Forudbetalte ikke benyttede rejser kan ikke refunderes. Aftalen kan ikke benyttes ved rejse med sidevogn/anhænger.
  Færgen Bizz Måned MC gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer. Den samlede pris for månedsaftalen betales ved første check-in. Når perioden udløber, betales automatisk for næste måned ved første check-in efter sidste gyldighedsdato. Aftalen kan ikke benyttes ved rejse med sidevogn/anhænger.
 • BornholmerFærgen (Ystad-Rønne og Køge-Rønne):
  Færgen Bizz Bornholm tilhører husstanden. Ved billetkontrol skal mindst en person i køretøjet kunne dokumentere tilhørsforhold til husstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med
  sygesikringskort. Tilhører Færgen Bizz Bornholm et firma, skal der kunne fremvises billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet. Færgen Bizz Bornholm
  gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 5 personer eller autocamper inkl. 5 personer.
  Færgen Bizz MC Bornholm tilhører husstanden. Ved billetkontrol skal mindst en person på køretøjet kunne dokumentere tilhørsforhold til husstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen
  med sygesikringskort. Tilhører Færgen Bizz MC Bornholm et firma, skal der kunne fremvises billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet. Færgen Bizz MC Bornholm gælder overførsel af en valgfri MC uden sidevogn/anhænger inkl. 2 personer.
  Færgen Bizz 50 Bornholm tilhører husstanden. Ved billetkontrol skal mindst en person i køretøjet kunne dokumentere tilhørsforhold til husstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med sygesikringskort. Tilhører Færgen Bizz 50 et firma, skal der kunne fremvises billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet. Færgen Bizz 50 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 5 personer. Der betales for 50 enkeltrejser ved første check-in i en periode. Ikke benyttede rejser kan ikke overføres til næste periode. Forudbetalte ikke benyttede rejser kan ikke refunderes.
  Færgen Bizz Pensionist Bornholm gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) eller autocamper inkl. 1 pensionist og 1 ledsager. Der rejses til gældende priser og vilkår for Pensionistbillet.
 • FanøFærgen (Esbjerg-Fanø):
  Færgen Bizz Standard gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz Business gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Færgen Bizz Business giver pladsgaranti fra Esbjerg for personbil på færgen under normale trafikforhold ved check-in senest 10 minutter før planmæssig afgang.
  Færgen Bizz 10 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Produktet er udgået pr. 1. september 2016. Igangværende aftaler udløber senest 31. august 2017. Ikke benyttede forudbetalte rejser kan ikke refunderes og heller ikke overføres til ny periode.
  Færgen Bizz MC
  gælder for valgfri MC inkl. 2 personer. Aftalen kan ikke benyttes ved rejse med sidevogn/anhænger.
  Færgen Bizz Grundejer/fastligger gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Dokumentation kræves tilsendt i form af kopi af Ejendomsskattebillet eller BBR-meddelelse. Dokumentation for fastligger status kræves tilsendt i form af bekræftelse fra campingplads.
  Færgen Bizz Ø-pendler for fastboende på Fanø gælder overførsel af en på aftalen registreret personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer eller en på aftalen registreret MC med eller uden sidevogn og anhænger inkl. 2 personer. Dokumentation kræves tilsendt i form af bopælsattest fra Fanø Kommune og kopi af køretøjets registreringsattest. Aftalen tilhører det køretøj, der er registreret på aftalen. Registreringsattest skal forevises ved billetkontrol. Ø-mærkat tilsendes for indeværende år, når aftalen er indgået, og skal klæbes på forruden og på BroBizzen. Hvis aftalen indgås til MC, fremsendes kort med aftalenummer, navn og registreringsnummer på MC og påklæbet Ø-mærkat, som altid skal være identisk med det ø-mærkat nummer, du modtager og påklæber din BroBizz. Aftalen og Ømærkat giver pladsgaranti til de første 8 Ø-pendlere på hver afgang. Anskaffes ny bil, afhentes nyt Ømærkat sæt i Servicecenter Esbjerg. Dokumentation kræves ved afhentning af Ø-mærkater i form af kopi af Bopælsattest fra Fanø Kommune og kopi af registreringsattest.
  Færgen Bizz Erhverv gælder overførsel af en bil, længde indtil 6 meter eller over 6 meter, totalvægt maks. 3.500 kg, inkl. fører. Bil skal være indregistreret i CVR/SE nummer udelukkende til godstransport eller godstransport kombineret privat/erhverv. Registreringsattest skal forevises ved billetkontrol. Det er muligt at tilkøbe billet til flere personer i bilen. Aftalen/BroBizz kan ikke benyttes, når der medbringes anhænger/ campingvogn.
 • LangelandsFærgen (Spodsbjerg-Tårs):
  Færgen Bizz Standard gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg) inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz Business gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Færgen Bizz Business giver pladsgaranti for personbil på færgen under normale trafikforhold ved check-in senest 15 minutter før planmæssig afgang.
  Færgen Bizz 10 gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg, længde maks. 6 m) inkl. 9 personer. Der betales for 10 enkeltrejser ved første check-in i en periode. Ikke benyttede rejser kan ikke overføres til næste periode. Forudbetalte ikke benyttede rejser kan ikke refunderes.
  Færgen Bizz MC gælder overførsel af en valgfri MC inkl. 2 personer. Aftalen kan ikke benyttes ved rejse med sidevogn/anhænger.
 • SamsøFærgen (Kalundborg-Ballen):
  Færgen Bizz Samsø tilhører husstanden. Mindst en person i køretøjet skal kunne dokumentere tilhørsforhold til husstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med sygesikringskort.
  Tilhører aftalen et firma, skal billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet kunne fremvises. Aftalen gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg) inkl. 9 personer, autocamper inkl. 9 personer.
  Færgen Bizz Samsø Pensionist gælder overførsel af en valgfri personbil (totalvægt 3.500 kg) eller autocamper inkl. 1 pensionist og 1 ledsager. Der rejses til gældende priser og vilkår for Pensionistbillet.
  Færgen Bizz Samsø MC tilhører husstanden. Mindst en person på køretøjet skal kunne dokumentere tilhørsforhold til hussstanden ved billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med sygesikringskort. Tilhører aftalen et firma, skal billedlegitimation (kørekort, pas o.a.) sammen med dokumentation for ansættelsen i firmaet kunne fremvises. Aftalen gælder overførsel af en valgfri MC uden sidevogn/anhænger inkl. 2 personer.

Hvis du kun har indgået Færgen Bizz aftale på én af vores overfarter, rejser du til Standardbillet-pris på de øvrige overfarter. Hvis du ønsker lokalaftale med Færgen Bizz på flere overfarter end én, skal du, når du online har registreret Færgen Bizz aftale på den første overfart, kontakte Færgen via nedenstående kontaktoplysninger. Priser og mere information om de aktuelle Færgen Bizz produkter findes på faergen.dk/bizz-kort.

3.2
Der skal med undtagelse af Esbjerg-Fanø ruten bestilles plads på en af følgende måder:

 • online på www.faergen.dk via MinFærge – log ind med aftalenummer og adgangskode
 • online på mobiloptimeret version af faergen.dk – log ind med aftalenummer eller e-mailadresse og adgangskode
 • ved personlig eller telefonisk henvendelse til Færgen tlf. 7023 1515 – oplys aftalenummer.

3.3
Er der bestilt plads, som alligevel ikke ønskes benyttet, skal bestilling annulleres inden planmæssig afgang. Såfremt annullering ikke sker rettidigt, opkræves

 • gebyr (No show) på Ystad- og Køge-ruterne svarende til laveste aftalepris i perioden. Rejsen tæller ikke med på aftalen.
 • gebyr (No show) på BALLEN-KALUNDBORG ruten svarende til pris for 3. enkelttur. Rejsen tæller ikke med på aftalen.

3.4
Bizz kan kun benyttes til 1 køretøj pr. afgang. Kunden skal montere bizz indenfor i forruden på bil. Bizz skal placeres øverst i midten. Såfremt kunden ikke ønsker at køre med bizz i forruden hele tiden, skal den monteres inden der køres ind på havneområdet. Hvis bizz ikke medbringes, eller BroBizz-aftalen hos BroBizz A/S ikke er aktiv, kan Færgen Bizz aftalen ikke benyttes. Kunden må købe standardbillet, og har ikke efterfølgende mulighed for refusion.

3.5
Pris for overførsel fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste på afrejsedato. Årsafgift for Ystad- og Køge ruterne fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste, og opkræves sammen med den indeværende periodes første rejse.

3.6
Fakturering og betaling for rejser med BroBizz foregår efter check-in via BroBizz A/S.

3.7
Kunde accepterer at Færgen kan fotografere bil ved check in.

3.8
Billetkontrol: Der udføres billetkontrol på rederiets færger. Hvis kunde ikke kan forevise gyldig rejsehjemmel og legitimation, når dette er påkrævet i henhold til vilkår, eller vilkår for brug af aftalen ikke er fulgt, udskrives kontrolafgift på kr. 600,00. Kontrolafgift skal betales sammen med ny gyldig billet.

4. Færgens anvendelse af kundeoplysninger

4.1
De af kunden afgivne oplysninger, samt de oplysninger som Færgen får overført fra BroBizz A/S, anvendes til administration af Færgen Bizz produktet. Oplysningerne kan også anvendes til målretning af informationer og tilbud.

4.2
Færgen forbeholder sig ret til med almindelig post, e-mail eller sms at sende generelle orienteringer til kunden, herunder trafikinformation fra Færgen.

4.3
Færgen vil, såfremt kunden har givet accept hertil, sende elektroniske nyhedsbreve og tilbudsmail til kunden på e-mail. Elektroniske nyhedsbreve og tilbudsmail omfatter såvel markedsføring af Færgens egne produkter som markedsføring af produkter fra BroBizz A/S.

4.4
Kunden har ret til indsigt i de personoplysninger, som Færgen behandler om kunden. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og til at bede om, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes eller berigtiges. Henvendelse kan ske på kontaktoplysningerne nedenfor.

5. Aftalens ophør

5.1
Kunde kan til enhver tid opsige aftale med øjeblikkelig virkning. Opsigelse skal ske skriftligt. Opsigelse giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af årsafgift og/eller refusion af ikke benyttede forudbetalte rejser via BroBizz A/S.

5.2
Såfremt kunden tilbagekalder samtykket i punkt 2.3, udgør dette opsigelse af aftalen med øjeblikkelig virkning. Opsigelse giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af pris for Månedsaftale, årsafgift og/eller refusion af ikke benyttede forudbetalte rejser via BroBizz A/S.

5.3
Aftalen er gældende 12 måneder fra første rejsedato undtaget Færgen Bizz 10 Als, som er gældende 24 måneder. Alle aftaler undtaget Færgen Bizz 10 Als: Efter udløb af 12 måneders periode fornyes aftalen automatisk ved første rejse. En benyttelse efter udløb anses som fornyelse af aftalen for 12 måneder. Færgen Bizz 10 Als: Efter udløb af 24 måneders periode fornyes aftalen automatisk ved første rejse. En benyttelse efter udløb anses som fornyelse af aftalen for 24 måneder.

5.4
Aftalen gælder, indtil den opsiges af en af parterne, dog senest den 31. august 2018 på Ystad- og Køge ruterne, senest den 30. september 2024 på BALLEN-KALUNDBORG ruten og senest den 30. april 2024 på Bøjden-Fynshav ruten. Opsigelse giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af pris for Månedsaftale, årsafgift og/eller refusion af forudbetalte ikke benyttede rejser via BroBizz A/S.

5.5
Aftalen ophører øjeblikkeligt, såfremt kunde misbruger eller forsøger at misbruge aftalen. Ophør giver ikke kunde ret til forholdsmæssig refusion af pris for Månedsaftale, årsafgift og/eller refusion af ikke benyttede forudbetalte rejser via BroBizz A/S.

5.6
Aftalen er uoverdragelig for kunden.

6. Ændring af aftalevilkår

6.1
Færgen kan ændre aftalevilkår med en måneds varsel. Såfremt kunde ikke opsiger aftale inden for denne måned betragtes dette som accept af de nye aftalevilkår. Varsling kan ske med almindelig post, e-mail og sms.

7. Lovvalg

7.1
Aftalen er undergivet dansk ret. Henvendelse til Færgen kan ske pr. telefon 70 23 15 15, på pendler@faergen.dk eller skriftligt til Færgen, Damskibskajen 3, 3700 Rønne. I øvrigt henvises til www.faergen.dk for yderligere oplysninger.

Vilkår for Færgen Bizz, version 1.1-2016.

Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere